cz

Podmínky použití

I. Co je  a co není LGBTweb.com

 • LGBT web je sociální síť se seznamkou pro lesby, gaye, bisexuály, transsexuály a další sexuální menšiny. 
 • LGBT web je místo pro diskuzi, seznamování, zábavu a podporu. 
 • LGBT web není určen pouze pro dospělé a veřejné publikování erotického obsahu je zakázáno. 

 

II. Server LGBTweb.com

 • Server LGBTweb.com (dále jen Server) je provozován neziskově týmem administrátorů a moderátorů, kteří moderují a zálohují data na Serveru. 
 • Kontaktovat tým Serveru lze prostřednictvím kontaktního formuláře nebo soukromou zprávou jednomu z adminů. 
 • Tým Serveru není zodpovědný za výpadky ani za data, která vložili Uživatelé ani za jejich případnou ztrátu. 
 • Tým Serveru maže nevhodná a nelegální data bez náhrady. 
 • Tým Serveru má právo vymazat veškerá data a účet uživatele, který porušuje tyto podmínky nebo zákony ČR (a nebo zákony země, ve které tento uživatel žije). 
 • Tým Serveru může měnit a rušit služby poskytované uživatelům.
 • Tým Serveru nenese žádnou odpovědnost za škody, které by byly uživateli způsobeny užíváním Serveru nebo nefunkčností Serveru.

 

III. Uživatel

 • Uživatel je povinen uvádět na Serveru vždy pravdivé údaje. 
 • Uživatel je povinen poskytnout své datum narození. Minimální věk pro registraci je 15 let. Nezletilí uživatelé musí požádat o souhlas rodičů. 
 • Uživatel musí mít autorská práva nebo souhlas ke všem datům, která vkládá na Server. 
 • Uživatel je při registraci povinen poskytnout platnou emailovou adresu, která musí zůstat funkční po celou dobu užívání služeb Serveru. Tým Serveru si vyhrazuje právo pozastavovat nebo mazat účty spojené s nefungující emailovou adresou. 
 • Uživatel nesmí vkládat na Server žádná data, která porušují zákony ČR, zákony země ve které uživatel žije, tato pravidla nebo práva třetích osob. 
 • Uživatel se na Serveru nesmí chovat neslušně nebo vulgárně. 
 • Uživatel na Server nesmí vkládat žádná data reklamního charakteru ani rozesílat SPAM. 
 • Uživatel nesmí vkládat žádný erotický materál do veřejné části Serveru. Erotické fotografie jsou povoleny pouze v soukromých galeriích a v soukromé komunikaci. Takový obsah smí vkládat pouze osoba starší 18 let a smí jej ukazovat pouze osobám starším 18 let. V případě porušení těchto pravidel bude obsah smazán, v případě opakovaného porušení bude smazán celý účet. 
 • Uživatel smí vytvořit pouze jeden účet, a to i v případě že svůj profil již nepoužívá. 
 • Uživatel nesmí na Server vkládat kontaktní údaje jako je telefon, email, webová adresa nebo přezdívka/číslo v komunikační aplikaci. 
 • Uživatel nesmí poškozovat dobré jméno a pověst Serveru.
 • Uživatel odpovídá za škodu, kterou svým konáním způsobí Serveru nebo třetím osobám. 
 • Uživatel se může rozhodnout ukončit používání služeb Serveru. V takovém případě může kliknout na tlačítko "Zrušit profil" nebo o to požádat některého z administrátorů soukromou zprávou nebo emailem. Poté bude účet vymazán do 60 dní. 
 • Užíváním služeb Serveru vyjadřuje uživatel souhlas s aktuální verzí Podmínek použití. Tyto Podmínky mohou být kdykoli aktualizovány.

     

 

Právní vztahy neupravené v Podmínkách použití Serveru se řídí platnými zákony ČR.

_

Reklama

_
Misterbnb 300x250 travel en
Zaheslovaná fotka
Zaheslovaná fotka
Zaheslovaná fotka